Yasal Uyarılar & KVKK

Yayımcı:
Plastim Elektrik
Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 2 No 37 Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 17 10
Faks: +90 212 221 72 37
E-Mail: info@plastim.com.tr
Merkez: PLASTİM ELEKTRİK
Perpa Elektrokent

Sorumlu:
Plastim Elektrik Malzemeleri

 

Yasal Uyarılar

Sorumluluklarımızın Dışında Kalanlar:
Web sayfalarımızdaki bilgileri düzenli aralıklarla kontrol edip güncelliyoruz. Bununla birlikte, hatalar ve denetimler hiçbir zaman tam olarak göz ardı edilemez. Bu nedenle, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu veya bütünlüğü için herhangi bir sorumluluk kabul edemiyoruz. Aynı durum, link verilen diğer tüm Web siteleri için de geçerlidir. Sayfalarımıza yerleştirilen bağlantılar aracılığıyla ziyaret edilebilen diğer sayfaların içeriği için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ayrıca, önceden haber vermeksizin sunulan bilgileri değiştirme veya tamamlama hakkını saklı tutarız.

Telif Hakkı:

Web sayfalarımızın içeriği ve yapısı telif hakkına tabidir. Tüm bilgi veya verilerin çoğaltılması ve özellikle tam veya alıntı olarak resimlerin veya metinlerin kullanımı önceden açık iznimizi gerektirir.

Gizlilik Beyanı:

Bu Web sayfalarına yanıt olarak aldığımız tüm veri ve bilgiler en yüksek gizlilikle ele alınacaktır. Örneğin, talep edilen broşürleri veya ürün bilgilerini size göndermemizi sağlamak için veriler elektronik olarak saklanabilir ve işlenebilir. Plastim dışındaki üçüncü şahıslara veri aktarılmayacaktır.

Çerez Politikası (Google Analytics):

Bu web sitesi, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilmiş metin dosyaları olan “çerezler” kullanmaktadır. Çerez tarafından web sitesini kullanımınızla ilgili olarak oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dâhil) Google tarafından ABD’deki sunuculara iletilecek ve Google tarafından saklanacaktır. Google bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca, bu bilgileri yasaların gerektirdiği yerlerde veya bu tür üçüncü tarafların Google adına bilgileri işlediği üçüncü taraflara da aktarabilir. Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız, sayfanın tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu web sitesini kullanarak, Google ile ilgili verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine izin vermiş olursunuz.

Kişisel Verilerin Korunması & İşlenmesi

Kişisel verilerin korunması, Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti. olarak en önemli önceliklerimiz arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Müşterilerimizin yanı sıra tüm çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir.

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
 • Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme

AMAÇ

Bu politikanın ana amacı; Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti. olarak hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti hakkında ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanlar konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimiz, çalışanlarımız, kurum yetkililerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin yanı sıra, üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurumumuz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Kişisel verileriniz; internet sitemiz kanalıyla sms, e-posta veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” veya çerezler olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, imzaladığınız Sözleşmeler, sunulan Ticari Teklifler, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Müşteri temsilcilerimiz, çalışanlarımız, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan veriler başta olmak üzere özel nitelikli kişisel veriler ve genel nitelikli kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir. Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti.’nin müşteri ve iş ortaklarından elde etmiş olduğu verilerin işlemesindeki amaçlar aşağıdaki şekildedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerişinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti. tarafından müşteri ile iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,
 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti.’nin taraf olduğu sözleşmelerin Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti. tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti. ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Mevzuattaki kanunlar uyarınca, Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti. tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,
 • Çalışanların, misafirlerin ve Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti.’ye ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti.’nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti.’nin ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti.’nin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla,
 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçları içerir.

KAPSAM

Bu Politika; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, kurum yetkilileri, çalışanlarımızın, işbirliği ve her türlü hukuki ilişki içinde olduğumuz kişi, kuruluş ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan veya olmayan yollarla işlenen aşağıda tanımlı kişisel verilerini kapsar.

Kişisel Veri kavramı tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs.) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler gibi hassas nitelikli kişisel verileri ifade etmektedir.

Müşteri verileri; kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, ilgili müşterilerinden aşağıda belirtilen veri toplama yöntemlerinin birisiyle ve müşterinin vermiş olduğu rıza kapsamında işlenmektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;
 • Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Topladığımız veriler aşağıdaki belirtmiş olduğumuz üzere iki kategori altında toplanabilir:

1.
Kimlik Tanımlı Veriler: İşbu veriler, tarafınıza ilişkin tüm kimlik bilgilerini ifade eder. Bu bağlamda sitemizi kullanırken toplamakta olduğumuz Kimlik Tanımlı Veriler, ad – soyad, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi, İnternet Protokolü (“IP”) adresi, işveren ve mesleki göreve ilişkin verileri içerebilmektedir. Kimlik Tanımlı Veriler, bir sistemi kullanmak üzere kayıt yapıldığı sırada, bir ürün veya servis siparişi esnasında, belli promosyon eylemlerinde bulunulduğunda, sözleşme imzalandığında, müşteri ziyaretleri sırasında, anket doldurulurken ve tarafımızla iletişime geçildiği sırada talep edilmektedir. Bu sırada tarafımızca paylaşmış olduğunuz veriler, Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti. tarafından KVKK kapsamında ilgili teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle işlenmekte ve amaç doğrultusunda muhafaza edilmektedir.

2.
Kimlik Tanımlı Olmayan Veriler: İşbu veriler, başlı başına bir kişiyi tanımlamakta yeterli olmayan verileri ifade etmektedir. Bu bağlamda sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada topladığımız kimlik tanımlı olmayan veriler; bu siteye girmeden önce ziyaret edilmiş olan internet sitesinin Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisini (URL, Uniform Resource Locator), site içerisinde hangi sayfaların ziyaret edildiğini, sonrasında gidilen URL sayfasını, siteye girmek için kullanılan tarayıcıyı, siteye girildiği esnada kullanılan her türlü arama terimini içermektedir. İşbu Gizlilik İlkelerinde, yukarıda belirtmiş olduğumuz verilerin toplanabilmesi için tanımlama bilgilerinin (cookie) tarafımızca ne şekilde kullanıldığı ve işbu verileri toplamaya yarayan diğer teknolojilerle ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örneğin maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Kurumumuzun her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, gerçek kişiler
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin müşteriler ve çalışanlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin ad soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler
Kurum Yetkilisi: Kurumun Genel Müdürü ve diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü Kişi: Kurumumuzun yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örneğin hizmet alınan firma çalışan veya yetkilileri)
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin Kurumumuzun verilerini tutan bilişim firması, müşteri verilerini sisteme giren tüm çalışanlar
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi
Ziyaretçi: Kurumumuzun sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti. bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
 • Ortak veri tabanı oluşturulması, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti.’ye bağlı iştirak şirketlerine,
 • Bağlı bulunduğumuz Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti’nin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi kurulu teknoloji şirketlerine,
 • Etkinlik, konferans vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti.’ye
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İZİN

Tarafımız ile kişisel verilerinizi paylaşarak veya sitemizi kullanarak kişisel verilerinizi ve özel nitelikteki kişisel verilerinizi paylaşarak yukarıda söz ettiğimiz amaçlar doğrultusunda verilerinizin tarafımızca işlenmesi ve gerekli görüldüğü hallerde iş ilişkisi içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılmasına ve muhafaza edilmesine açık rıza vermiş oluyorsunuz.

İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Plastim Elektrik Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, şirket merkezimize noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır. İlgili kişiler, şirketimize başvuru yaptıktan sonra, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet yoluna gidebilirler

Türkçe
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Veri koruma Politikamızı kabul etmiş olursunuz .
Yasal Uyarılar & KVKK